Επιμόρφωση Erasmus KA1

 “Οι κ.κ. Ευσταθίου Ευτυχία, ΠΕ04.04 και Καρανίκα Ευδοξία, ΠΕ06 θα μετέχουν σε επιμόρφωση, 2-7 Αυγούστου, στο Δουβλίνο, με θέμα: διδάσκοντας, σύμφωνα με τα 4C’s, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus ΚΑ1. Ευχόμαστε κατάκτηση γνώσεων, ανάπτυξη δεξιοτήτων, και καλή επιστροφή με θετικές εμπειρίες και ασφάλεια!!!