Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων του σχολείου μας, κ. Ζωίλη Παντελή, καθώς και όλα τα μέλη του Συλλόγου για τη δωρεά μιας κάμερας, η οποία μας είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη και αναγκαία για την παραγωγή animation, στο διδακτικό αντικείμενο των Εικαστικών και στην εκπόνηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.