Θέλοντας να διασκεδάσουμε τη μονοτονία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σκεφτήκαμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο CLIL (Content and Language Integrated Learning). Η Ενοποιημένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση όπου οι μαθητές/τριες διερευνούν ένα θέμα ή μια ενότητα μέσω μιας ξένης γλώσσας.

Σκεφτήκαμε λοιπόν να εξερευνήσουμε την Ευρώπη (Γεωγραφία) μέσω μιας ξένης γλώσσας (Αγγλικά). 

Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του Webex  (breakout sessions) τα παιδιά χωρίστηκαν τυχαία σε ομάδες και αποφάσισαν σε ποια χώρα  θα μας ‘ταξιδεύσουν’.

Παιδιά από τα τμήματα Β1, Β2 και Β4 σας παρουσιάζουν τις εργασίες τους.

Ίδιες χώρες με διαφορετική ματιά!

Μπράβο παιδιά!!!

Φιλίνδρα Τζένη ΠΕ06

Τζώρτζη Χριστίνα ΠΕ04-04

https://padlet.com/hritzo/89jp9odwbddrmxoe