Το σχολείο μας, με υπεύθυνες τις κ.κ Κατσαρού Όλγα, Ευσταθίου Ευτυχία, Καρανίκα Ευδοξία,Τζώρτζη Χριστίνα και Φιλίνδρα Πολυξένη, συμμετείχε με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική – παιδαγωγική πρόταση στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA1- κινητικότητα εκπαιδευτικών με τίτλο:“Learn, unlearn, relearn: Αναβαθμίζοντας τις γνώσεις μας πρόκληση για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό σχολείο στην αυγή του 21ου αιώνα ” και αξιολογήθηκε θετικά από το ΙΚΥ. Το όλο επιμορφωτικό-εκπαιδευτικό εγχείρημα εκκινήθηκε από το αίσθημα της αγάπης και της προσφοράς προς το σύνολο των μαθητών/τριών μας.