Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Ζήκο Σταύρο, γονέα μαθητή μας, που για δεύτερο σχολικό έτος, τοποθέτησε κρεμάστρες σε αίθουσα διδασκαλίας του σχολείου μας.