Η επίδοση των ελέγχων προόδου Α΄Τετραμήνου των μαθητών/τριών του σχολείου μας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρες 11.00-13.30 μμ.