Διαβάστε σημαντικά έγγραφα που αφορούν τη φοίτηση των μαθητών.