ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ/ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ, ΝΑ ΜΗΝ “ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΝ” ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟΡΙΩΝ-ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ […]

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ/ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ, ΝΑ ΜΗΝ “ΚΑΤΕΒΑΖΟΥΝ” ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟΡΙΩΝ-ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ […]

Παράταση εγγραφών εκπαιδευτικών και μαθητών στο ΠΣΔ

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 39676/Δ2/20-03-2020 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ., σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές εκπαιδευτικών και μαθητών/μαθητριών στο ΠΣΔ μπορούν να συνεχιστούν έως και την Δευτέρα 30/03/2020. Οι εκπαιδευτικοί στο διάστημα αυτό, σε συνεργασία με τους Διευθυντές και την […]