Υπεύθυνη Δήλωση κηδεμόνων για φοίτηση σε ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ

“Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε και να υπογράψετε την Υπεύθυνη Δήλωση και να την αποστείλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Σχολείου, mail@4gym-ilioup.att.sch.gr, έως την Παρασκευή, 19/01/2024.