“Εργασίες μαθητών/τριών στη Βιολογία”

Εργασία μαθητών/τριών στο διδακτικό αντικείμενο της Βιολογίας με χρήση εργαλείων Web 2.0!!! Συγχαρητήρια στη διδάσκουσα, κ. Ευσταθίου Ευτυχία, ΠΕ04.04 και σε όλα τα παιδιά που προσπάθησαν και ανταπεξήλθαν στα εργαλεία web 2.0, δημιουργώντας εξαιρετικό υλικό!!!! Οι σύνδεσμοι ανάρτησης των έργων!!! https://padlet.com/efstat_efi/8hgejedyhakoo0cj https://padlet.com/efstat_efi/owklng23ljm5a7gp