Κατά τη διάρκεια της σχολικού έτους 2023-24, στο πλαίσιο του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας,  προσεγγίσαμε ποικιλία θεμάτων άμεσα συνδεδεμένων με την καθημερινότητά μας. Διερευνήσαμε, συζητήσαμε και μάθαμε για την οικογένεια, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την επικοινωνία και τα ΜΜΕ, τα αγαθά και την παραγωγή τους, τους παραγωγικούς συντελεστές, τις συναλλαγές, τον οικονομικό προϋπολογισμό, τις ομάδες τροφίμων, την υγιεινή διατροφή και τις συνέπειες στον οργανισμό μας της κακής διατροφής κ.α.

Στο τέλος λοιπόν της σχολικής χρονιάς δημιουργήσαμε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, το «ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», στο οποίο καταγράψαμε κάποιες βασικές έννοιες και σημαντικές, κατά τη γνώμη μας, πληροφορίες που καλό είναι όλοι να γνωρίζουμε.

Μπορείτε να δείτε το ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ μας στο παρακάτω link

https://www.storyjumper.com/book/read/171923901

Οι μαθητές και μαθήτριες του Α1