Οι μαθητές/τριες του Β6: Heinrich Abel, Πανσεληνά Μαρία, Πλαρινού Αθηνά, Σαχίνη Δικαία, Τσιάκα Αγγελική, με τη διδακτική και παιδαγωγική καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους, κ. Βαρβέρη Ερασμίας, ΠΕ07, πραγματοποίησαν την έκδοση σχολικής εφημερίδας στη Γερμανική γλώσσα!!!Συγχαρητήρια στους/στις μαθητές/τριες και στη διδάσκουσα, κ. Βαρβέρη Ερασμία!!! Άλλη μία πρωτοβουλία-δραστηριότητα μαθητών/τριών και διδάσκουσας που επιβεβαιώνει ότι εκπαίδευση δεν είναι μόνο “μαθαίνω”, αλλά “συνεργάζομαι”, “χαίρομαι, “αξιοποιώ δεξιότητες”, ¨φέρνω εις πέρας”….